PROMOCIJE

POS PROMOCIJE I PROMO MATERIJAL

MODERNE MARKETINŠKE KAMPANJE SVE VIŠE POSTAJU SPECIJALIZOVANE I PREPORUČUJU PROIZVOD USKOM SEGMENTU POTROŠAČA OD KOJEG SE OČEKUJE NAJBOLJA REAKCIJA. KUPCU SE NUDI DA VIDI, OSETI I PROBA PROIZVOD, DA KAŽE SVOJE MIŠLJENJE O KRAJNJEM REZULTATU – SVE U SVEMU SKUP NEPROCENJIVIH PODATAKA KOJI PRAVE NOVI KONCEPT EKSPERIMENTALNOG MARKETINGA.

 

U SAVREMENOM POSLOVANJU, PROMOCIJA JE JEDAN OD NAJVAŽNIJIH VIDOVA PREDSTAVLJANJA PROIZVODA ILI USLUGA POTENCIJALNIM KUPCIMA I KLIJENTIMA.

ZA SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA USPEŠNU PROMOCIJU DIGIKOM ĆE VAM OBEZBEDITI BRZ, EFIKASAN I KVALITETAN PREDLOG I REALIZACIJU.